Най-добрите ножари в България се събраха в Сопот, за да демонстрират уменията си и да обменят опит. Домакин на събитието бе местния център за занаяти, който всяка година се посещава от все повече занаятчии и хора от страната и чужбина, които искат да усвоят различни занаяти.

Сопот