Ден преди политическият елит на Европа да се събере в София, в Националния дворец на културата се провежда форум, посветен на инвестиционния потенциал на Западните Балкани. Съорганизатори са българското европредседателство и форумът на бизнес лидерите.

Две са поставените цели - да се открият възможностите за регионално сътрудничество, както и да се намерят подходящите пазари за инвестиции.

Западните Балкани представляват инвестиционна среда с 25 млн. души и БВП около 130 млрд. евро.

Ираван Хира, Български форум на бизнес лидерите: Това е може би най-голямото бизнес събитие, ориентирано към Западните Балкани по време на Европредседателството, така че искаме с тази дискусия да хвърлим мост между бизнесите в региона. Искаме да покажем както на българските компании, но така и на всички международни компании да погледнат в този регион и да инвестират.
Емил Караниколов, министър на икономиката: За инвеститорите е важно не само да имат достъп до тези пазари, но и в условията на промените, през които тези икономики могат да преминат, да им се гарантира предвидимост на средствата и равноправно третиране с местните компании. Върховенството на закона и защитата на инвеститорите, както и възможностите за разрешаване на спорове инвеститор-държава, са важна предпоставка за избора на инвестиционна дестинация.