НДК е първата културна институция у нас получила сертификат за достъпна среда за хора с увреждания.

Националният дворец на културата подписа и меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация, като така става част от тяхната кампания "Достъпна България". Инициативата няма срокове, а целта е хората с увреждания да могат да се придвижват без проблем навсякъде. Затова ще проверяват сградите в цялата страна, а там където се докажат нарушения, ще има санкции и глоби.

Борислав Велков - изпълнителен директор на НДК: "Имаме дългосрочна визия затова как НДК да бъде достъпно за хората с увреждания и държа да уточня, че не го правим, само защото има изисквания за това, а защото сме осъзнали, че културата, забавлението, всички събития, конгресни, които се провеждат в НДК трябва да бъдат достъпни за всички, физически и психически.

Петър Кичашки - член на КЗД: "От КЗД положихме усилия да сертифицираме първо НДК, защото е емблема на София. То е повече от сграда, културен и информационен хъб, който, когато е достъпен дава добър пример."