Не достигат акушерки във варненската АГ-болница. Много от работещите там са в предпенсионна възраст, а младите специалисти напускат заради ниското заплащане. Здравното заведение е второ по големи у нас и лекува пациенти от цяла Североизточна България. В него се намира и единственото в региона неонатологично отделение.

Варна

Във варненската АГ- болницата работят 98 акушерки. На някои от тях им предстои пенсиониране, а други вече са пенсионерки. В отделенията има и незаети бройки– 4 в Родилното и още 6 – в Неонатологията.

Синхрон с Ирина Великова – старша акушерка в Отделението по неонатология: “В момента заплатата, която получава една акушерка в България е по-скоро близка до минимималната, което е обидно.”

Надка Пенева е акушерка с 35-годишен стаж. Помогнала е на стотици бебета да поемат първата си глътка въздух. За дългогодишния си труд жената получава малко над минималната работна заплата.

Надка Пенева – акушерка: ”Омерзени сме, обидени сме и това не може да продължава. Ние трябва да предадем опита си на по-младите, а всъщност младите не искат да останат в системата."

Заради ниското заплащане много акушерки работят на две места.

Ирина Великова – старша акушерка в Отделението по неонатология: ”За съжаление това допълнително натоварва и изхабява.”

Управителят на АГ-болницата заяви, че постъпленията по клиничните пътеки, макар и завишени за някои от тях, едва покриват разходите за пациентите. Това все пак ще позволи от 1 юни заплатите в болницата да бъдат увеличени с 15%, което не е достатъчно.

проф. д-р Емил Ковачев – управител на варненската АГ-болница: “За клинична пътека “Раждане” старата цена беше 580 лв, а в момента е 700 лв, независимо от типа раждане, дали ще е нормално или секцио, т.е в момента болницата ще бъде на нула.“

Акушерките искат адекватно заплащане и предупреждават, че ако трудът им не бъде оценен достойно, скоро броят на работещите в болниците здравни специалисти ще стане критично малък.