Колко е голям недостигът на асансьорни техници у нас? В следващите 5-6 години, според Българската асансьорна асоциация, ще има остра нужда от специалисти.

Николай Маринков от асоциацията каза, че една от причините е липсата на добро и достатъчно специализирано образование в училищата. Той изрази съжаление, че представата на обществото към професията е като за нещо остаряло и ненужно.

Вижте и още във включването на Боряна Черганова.