Има вероятност безплатният транспорт на учениците в Разград да отпадне заради недостиг на средства. На общината са необходими още около 100 хиляди лева.

Разград

Съгласно измененията в закона за предучилищното и училищното образование право на безплатен транспорт имат всички ученици до 18 години. Това е увеличило броя на безплатно пътуващите от началото на годината с 284. Община Разград е изпратила писма до Министерството на образованието с искане да бъдат отпуснати допълнително средства. Междувременно дейността ще се финансирана от местния бюджет, а от администрацията апелират към директорите на училища за по-строг контрол при издаването на служебни бележки.