Експерти от РИОСВ - София следят на място ситуацията при горящото депо за битови отпадъци край Ихтиман. Не са установени превишения в нормите за качеството на атмосферния въздух при населените места в района, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Ихтиман

Горящото депо е бивше общинско сметище за битови отпадъци, което е закрито предвид факта, че не отговаря на нормативните изисквания и не функционира от октомври 2016 г.

От общината и служба "Пожарна безопасност и защита на населението" работят активно, като на място са пет пожарни автомобила и техника, извършваща запръстяване. От РИОСВ е дадено предписание на общината да осъществява непрекъснат контрол до пълното потушаване и преустановяване на дименето.

В района експерти от РИОСВ - София и Изпълнителната агенция по околна среда извършват замерване на качеството на атмосферния въздух с мобилен апарат за аварийни ситуации. Не са установени превишения и няма опасност за населението в най-близко разположените населени места и сгради в района.