Просветното министерство закъснява с държавните образователни стандарти, необходими за въвеждането на новия закон. Досега от 19 стандарта са готови едва четири- за учебния план, за общообразователната подготовка, за учебниците и за предучилищното образование. Два стандарта в момента се обсъждат на страницата на министерството- за документите и за институциите. Днес до 17 часа, обещаха отттам, ще бъдат качени и още два- за профилираната подготовка и за българския книжовен език.

Остават обаче още 11. Още два щели да бъдат представени другата седмица - за организацията и за оценяването. Други четири щели да бъдат готови за обсъждане до края на юли- за професионалното развитие на учителите, за приобщаващото образование, за придобиването на квалификация и за гражданското образование. Въпреки, че законът влиза в сила от 1 август пет от стандартите - за инспектирането, за качеството, за заплатите, за финансирането и за физическата среда щели да бъдат готови едва след началото на учебната година.

Диян Стаматов- зам.- министър на образованието и науката
Те ще бъдат готови най-късно до 1 октомври, това са стандарти, с които системата се нуждае, но за тяхната подготовка е необходимо обединеното екипно действие на няколко институции.