Станциите за измерване качеството на въздуха в София са недостатъчно. За това сигнализираха от неправителствени организации на провелата се днес втората работна среща за визията на София. През последните дни замърсяването с фини прахови частици мина над нормата.

София

Станциите за измерване на чистотата на въздуха отчетоха критични стоиности през последните два дни. Най-сериозно е положението в София, където фините прахови частици превишават нормите до пет пъти. Основни замърсители на въздуха в града са автомобилите и отоплението на въглища. Според гражданите и представители на неправителствени организации крайно високите стойности на замърсяванията изискват и крайни мерки.

Божидар Божанов
"Въвеждане на винетка или такси за влизане в центъра. Въвеждане на винетка или глоби за возене в кола сам. Моята лична статистика по бул. "България" е, че всъщност 80 процента от колите са с по един пътник в тях.

Друго, за което настояват, е повече станции за измерване чистота на въздуха. В кварталите „Христо Ботев“, „Бенковски“, „Орландовци“ над 90 процента от населението се отоплява с въглища, а за тях отговаря една станция. По време на обсъждането стана ясно също така, че в столицата са премахнати много трамвайни пътища.

Гергин Борисов - НПО „Спаси София“
"За последните 10 години в София са изчезнали 22 км трамваен път. Във време, в което един град като Лион се инвестиран милиарди евро, за да се възстановят трасета."

Експертите са категорични, че в големите градове трябва да има активна политика, която да насърчава хора да изполват обществен, а не личен транспорт. Това е основна предпоставка за намаляването на вредните емисии във въздуха, категорични са специалистите.