Бездомните хора, които са настанени в Общинския приют във Варна, нямат храна. Те се нуждаят и от топли дрехи и завивки. Капацитетът на социалното заведение е 100 души, но към момента там са настанени 140.

Варна

Бездомните и крайно нуждаещите се хора, които са настанени в Общинския приют, получават подслон, но храна се осигурява само за 25 души.

Димитър Енчев – управител на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица във Варна: „Тези 25, които са крайно нуждаещи се, получават храна от безплатната трапезария от понеделник до петък. През останалите дни не получават храна, а всички останали сами се грижат за прехраната си“.

В приюта има отопление, но в тези студени дни са необходими и завивки и одеяла.

Димитър Енчев – управител на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица във Варна: „Нашият контингент е хора, които са от улицата и за тях думата хигиена, да не кажа, че е табу, а е трудно разбирамо и се налага много от дадените за тях за ползване или да ги изхвърляме, или да ги бракуваме“.

Всички стаи са за по двама души, но от приюта настаняват по трима, защото не могат да оставят никого на улицата при минусовите температури навън.

Димитър Енчев – управител на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица във Варна: „Най-голяма нужда и проблем номер едно, това е прехраната. Всичко останало остава на заден план. Хората не могат да издържат. Затова ще гледаме и с помощта на Община Варна този проблем да бъде решен“.

От приюта споделят, че благодарение на дарители за част от настанените са осигурени топли дрехи.