7,1% е безработицата в Европейския съюз, като нивото е най-ниското от 2008 г. насам. Младежката безработица в общността също намалява, но остава сравнително висока.

Към момента 3 милиона и половина младежи или 16% са извън пазара на труда. Данните бяха съобщени от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси, умения и трудовата мобилност Мариан Тейсен по време на неформалния съвет на по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

Еврокомисарят отчете, че икономиката в цяла Европа отново е в растеж, но според него сега е времето за инвестиции в хората и тяхната квалификация.

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Дневният ред на днешното заседание са включени теми, които са част от дневния ред в социалната сфера на ЕС и част от приоритетите на Българското председателство. По-конкретно дискусиите ще бъдат съсредоточени към осигуряване на равен достъп и възможности за реализация на пазара на труда. Това е първата част от принципите на европейския стълб за социални права.