Неформално заседание на министрите на Евросъюза по заетост и социална политика ще се проведе на днес и утре у нас. Тема на двудневната среща ще бъде приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда. Председател на срещата ще бъде социалният министър Бисер Петков.