Неформално заседание на Съвета на министрите на здравеопазването в София. На него ще бъдат обсъждани здравословното хранене на децата, ефективност и достъпност до лекарства, както и бъдещето на здравеопазването в рамките на общността. То ще се проведе на фона на протест на лични лекари и здравни инспектори.

Здравните инспектори са недоволни, че обещаното им увеличение на заплатите с 18 процента от март, не се е случило. Вместо това възнагражденията са се увеличили с 5 до 10% и заплатите им са близки до минималната за страната.

Джи пи тата искат намаляване на административните дейности. Настояват всички освободени от потребителка такса лица да я заплащат, а парите да им се възстановяват от съответните институции. Сред исканията им е отпадането на 24-часовото разположение.

Това не е първият протест на личните лекари. На 1 март те поставиха своите искания, но не са получили отговор.

Защо личните лекари отново излизат на протест?

Защо личните лекари отново излизат на протест?

Има много нерешени проблеми, говорим от дълги години, отговор така и не получаваме. На 1-и март излязохме на протест, говорихме, дадохме нашите искани...