Фондация „Яворов" се сдоби с неизвестни творби и документи на Пейо К. Яворов. Родният град на поета вече съхранява неизвестни негови стихотворения и документи. Всички те са свързани с Македония и са точно датирани - октомври 1912 г. Документите са разчетени от доц. Милкана Бошнакова, историк и архивист.

Новооткритите документи са 19. Сред тях има стихотворения, четири писма и още толкова разписки, издадени от Яворов по времето, когато е бил кмет на Неврокоп, днешния Гоце Делчев.

Тодор Иванов, председател на фондация „Явoров": Това, което държа в момента, е турското знаме, което войводата Яворов е разсякъл като кмет на Неврокоп 12-та година, когато е влязъл със своята чета номер 15.

Това е едно от трите новооткрити стихотворения на Яворов, озаглавено е - „На незнайния герой".

Документите са истинска литературна сензация.

Тодор Иванов: Смятахме, че след смъртта на Мина, както и професор Неделчев дълги години твърдеше, че Яворов не е написал нито едно стихотворение освен "Невинност свята орхидея", друго няма написано стихотворение, но се оказва, че не е така.


Документите попаднали в ръцете на колекционер миналата година. Той поискал експертната оценка на доц. Милкана Бошнакова, а тя била категорична, че те са автентични.

Тодор Иванов, председател на фондация „Яворов": От направения анализ на почерка, използван при създаване на деветте броя требвания, на подписа, с който завършва всеки документ, особеностите на хартията, мастилото и от съдържанието на документите стигам до категоричното мнение, че те са оригинали, писани собственоръчно от ръката на Пейо най- вероятно в град Кавала Османска империя.

По време на Яворовите дни в Чирпан документите ще бъдат показани пред публика.