Кметът на община Горна Оряховица е подал жалба в административния съд, срещу решение на Комитета за наблюдение на оперативната програма „Околна среда". Въпреки, че от години градът е в топ три на най- замърсените градове у нас, общината няма да получи евросредства за справяне с проблема. Кметът на града е категоричен, че данните за община Горна Оряховица са въведени некоректно и това е причина градът да отпадне от класацията.

Държавата ще разпредели близо 112 милиона лева между седем от най-замърсените общини в България, но Горна Оряховица отпада от списъка с кандидатите. Според кмета виновни за това са служители на екоминистерството, които не са попълнили коректно подадената информация от общинската администрация.

Инж. Добромир Добрев - кмет на община Горна Оряховица: Две от графите, които ни отстраняват реално не са попълнени коректно от страна на управляващия орган. Единият е основен източник на замърсяване - битово отопление. Тук в графата за Горна Оряховица е записано "НЕ".

Добрев е категоричен обаче, че в изготвената от общината и одобрена от екоминистерството програма ясно е посочено, че основен източник на замърсяване е битовото отопление. Според кмета другата грешка, която ощетява общината е по показател "дял на засегнатото население" от замърсения въздух, което в общината надхвърля 44 000 жители.

Инж. Добромир Добрев - кмет на община Горна Оряховица: Само в община Горна Оряховица са вземали брой домакинства - 12 628. Между брой жители и брой домакинства има голяма разлика.

Според министъра на околната среда Нено Димов обаче отговорността за сгрешените данни е на общинската администрация в Горна Оряховица.

Нено Димов - министър на околната среда и водите: Информацията, която е дошла от Горна Оряховица, не е за население, което е обхванато от замърсяване на въздуха. И второ тя не е декларирала еднозначно в програмата, че проблема с фините прахови частици от битовото отопление са основен приоритет, защото много се говори за климатичните условия, т.е. ние нямаме абсолютно чиста позиция при тяхната подадена апликация. Те попълват в електронен вид тази форма и няма кой друг освен тях да я промени!

За момента единственото ясно е, че жителите на общината губят възможността да имат екосистеми за отопление и така да дишат по-чист въздух. Само за последното денонощие нивото на фините прахови частици във въздуха е било два пъти над допустимите норми.