Шест от язовирите, които Министерството на околната среда и водите стопанисва преливат, но няма опасност, тъй като реките могат да поемат водата, която изтича. Това обясни министър Нено Димов по време на посещението си в Банско. Той каза, че денонощно се следи нивото на водата в река Дунав, както и състоянието на дигите. Към момента няма опасност за живеещите в крайречните градове и села, както и от заливане на къщи.

Нено Димов, министър на околната среда и водите„Не би трябвало да има сериозни притеснения, но цялата система на МОСВ следи,
басейновите дирекции , язовирите, за които отговаряме и сме в непрекъснат контакт с останалите органи. ”