Бившият министър на екологията Нено Димов остава в ареста. Апелативният специализиран наказателен съд прие, че има доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Нено Димов е извършил престъплението безстопанственост, като не е ограничил ползването на вода за промишлени нужди от яз. "Студена". Това е било в правомощията на Димов като министър и той не е делегирал правата си на друг.

Според съдебният състав отговорността в случая е на Нено Димов, а не на служителите, които са изготвяли и съгласували графиците за водоползване. Имало е прогноза, че в края на 2019 язовирът ще бъде с около 3 млн. кубика вода и Нено Димов бил запознат с тази прогноза.

Ежедневно в екоминистерството е подавана информация за нивото на "Студена". От пролетта на 2019 било очевидно, че нивото на язовира намалява драстично.

В кабинета на Димов е имало документи за притока и разхода на вода от "Студена" за последните 10 години. Намерен е и доклад за ситуацията с язовира. Това доказва, според съда, че Димов е бил добре информиран за ситуацията.

Съдебният състав приема, че Димов е бил уведомяван редовно и не е изпълнил задължението си да спре промишленото водоползване от яз. "Студена".

Има опасност, ако е на свобода Нено Димов да извърши престъпление. Той вече не е министър и не може да влияе на служители в МОСВ, но може да попречи по друг начин. Димов остава в ареста.

Ина Лулчева, адвокат на Нено Димов: От това щета няма, защото предприятието има право да получи такава вода, при положение, че има капацитет и да плати цената, на която се отпуска. Не виждам защо трябва да се счита за обществено вредно да се подава вода за промишлени нужди.
Росица Славова, прокурор в Апелативната специализирана прокуратура: По отношение на щетата, следва да се има предвид, че макар да има твърдение от страна на защитата, че реално водата, която е потребена за промишлени цели, е платена. Да, тя е платена, но на стойност един кубичен метър 0,13 стотинки. Отделно тази вода щеше да отиде за потребление на гражданите на Перник, на които водата се продава на цена 2 лева.