Един от основните приоритети в програмата на МОСВ е чистотата на атмосферния въздух, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на пресконференция за представянето на приоритетите в сферата на околната среда, заложени в управленската програма на правителството за 2017-2021 г., съобщиха от МОСВ.

© БТА

„Знаем за констатациите на Световната здравна организация и други международни институции, че чистотата на въздуха е тясно свързана със здравето на хората - с респираторните заболявания и особено с алергиите при подрастващите“, каза министър Димов. „Затова проблемът трябва ясно да се припознае от кметовете, които носят отговорност в населените места.“

Според министъра голяма част от програмите за намаляване на замърсяванията в атмосферния въздух в общините са изтекли и местните власти трябва да бъдат по-активни за набелязване на мерки за подобряван. За актуализация и нови общински планове в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са предвидени 3 млн. лв.


Министър Нено Димов: Основен приоритет тази година е чистотата на въздуха

Министър Нено Димов: Основен приоритет тази година е чистотата на въздуха

Строг контрол за чистотата на морската вода това лято предвижда екоминистерството. Масираните проверки са започнали от 1 юни. Това каза в студиото на...

Създадена е и междуведомствена работна група за подготовка на законови промени, с които ще се ограничи използването на въглища с високо съдържание на сяра и пепел за битовото отопление. „Това е основният проблем в 21 от 25-те града, в които се наблюдава замърсяване на въздуха над нормите“, допълни министърът.

Предвижда се създаване на онлайн информационна система за подаване в реално време на данни за качеството на атмосферния въздух като част от националната система за мониторинг.

Недостатъчно станции за измерване на замърсения въздух в София

Недостатъчно станции за измерване на замърсения въздух в София

Станциите за измерване качеството на въздуха в София са недостатъчно. За това сигнализираха от неправителствени организации на провелата се днес втора...

Замърсеният въздух засяга 100% градското население

Замърсеният въздух засяга 100% градското население

Фините прахови частици са съвременния бич за здравето на хората. Заради тяхното вредно въздействие преждевременно у нас умират близо 18 000 души, пока...

Приоритет за МОСВ е и чистотата на водите. Работата в тази сфера ще бъде насочена към изграждането на пречиствателни станции, модернизиране на ВиК мрежите, по-ефективното използване на питейната вода като ресурс и управление на риска от наводнения. В сектор „Води“ са предвидени 2,3 млрд. лв. по ОПОС.

Други приоритети, набелязани от министър Димов, са устойчивото управление на отпадъците и намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите.

В отговор на журналистически въпрос по казуса Калиакра министър Нено Димов обясни, че трябва да бъде намерен разумният баланс между всички интереси, които трябва да бъдат удовлетворени. Вижте още от думите му по темата.

Нено Димов, министър на околната среда и водите: При всички положения границите по НАТУРА са определени и трябва да останат такива каквито са, но там, където има разминаване, например има места, където границата на НАТУРА върви по границата на кадастъра. Не е някак си нормално една природна граница да съвпада с начертана от човека граница административно. Там трябва да бъде направена проверка и да се види действително ли съвпадат. Така че там, където има съвпадения и ограничения да се намери най-адекватната компенсация на хората, които са собственици на територии и не могат да извършват определена дейност.