Депутатите ще изслушат днес и министъра на околната среда и водите Нено Димов. Очаква се той да ги запознае с предприетите мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в страната.

© БНТ / АРХИВ

По данни на Европейската агенция за околна среда, България има най-високи нива на замърсяване на въздуха в сравнение с всички останали държави-членки. А заради концентрацията на фини прахови частици, българите живеят в добро здраве две години и половина по-малко от средния европеец.