Кметове в близо 80 града у нас са ползвали незаконно общински жилища вместо социално слаби и хора със здравословни проблеми. Проверката на Върховната административна прокуратура е започнала миналата година и до сега са установени проблеми в 175 наредби.

Вижте повече в прякото включване на Виктория Бояджиева:

От Върховната административна прокуратура са проверили до колко са законни вече приетите общински наредби за отдаването под наем и продажбата на резервни общински жилища. Става въпрос за наредби, които са приети и се прилагат успешно от много години. Затова сега административната прокуратура настоява за незабавна отмяна на незаконно действащите разпоредби.

Една от общините, в които са намерени нередности, е Мездра.

В тяхната наредба за отдаване на резервни общински жилища под наем има текст, според който в тях могат да живеят кметове, заместник-кметове и кметски наместници.

Ася Петрова - заместник на главния прокурор: Право да бъдат настанени в общинско жилище имат само лица с остра социална нужда, със сериозен здравословен проблем, както и лица, чиито жилища са негодни за обитаване.

От ръководството на Общинския съвет в Мездра поясниха за „По света и у нас“, че въпросната наредба е приета преди 14 години. Оттогава не е актуализирана, тъй като от общинската администрация не се внесли предложения за корекции в нея. От общината в Мездра твърдят, че досега от прокуратурата не са атакували този текст.

ВАП откри сериозни нарушения в наредби за продажба и наемане на общински жилища

ВАП откри сериозни нарушения в наредби за продажба и наемане на общински жилища

От Върховната административна прокуратура е реализирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни акто...

Сред общините, в които са открити нередности е Благоевград. Там кметът е направил предложение до Общински съвет да се отменят протестираните от районната прокуратура текстове, но предложението било отхвърлено.

Дарин Багренски живее в общинско жилище от 10 години:

Слушал съм за такива неща, но не съм виждал.

Общо общинските наредби с нарушения са 175 в цялата страна.

Ася Петрова - заместник на главния прокурор& Норми, които противоречат на закона за общинската собственост, противоречат на закона за местните данъци и такси. Те се дължат може би на некомпетентност. Тези норми ние сме оспорили пред съответните административни съдилища и искаме тяхната отмяна.
Цените на жилищата у нас се замразяват

Цените на жилищата у нас се замразяват

Цените на жилищата у нас се замразяват, след като само през изминалата година се покачиха между 4 и 11% в цялата страна. Данните са на голяма агенция...

Прокуратурата се противопоставя и срещу това, че общини са въвеждали такси за отдаване под наем или продажба на общински имоти, които не се изискват по закон. Стойността им навсякъде е различна.

Ася Петрова - заместник на главния прокурор: Варира като процент от стойността на имота. От 0,5 до 3% от оценката на съответният имот.

На този етап Върховната административна прокуратура предала на административните съдилища искане за отмяна на текстове от 156 наредби. На първа инстанция са уважени 22 от тях. Проверката на прокуратурата все още тече.

Предстои да разберем колко от оспорените пред съда текстове ще бъдат реално отменени.