София е класирана на 116 място в класацията за качество на живот според проучване на консултантската агенция "Мърсър". Тя обхваща над 400 града по света. Столицата ни не е отбелязала прогрес от миналата година в класацията по показателите - политическата обстановка, икономическа среда, медицински и здравни услуги, образование, обществени услуги и транспорт. Как се отразява това на инвестициите в София вижте в репортажа на Теодора Лапшова.

София

Основният фактор, който отблъсква чуждите инвеститори от България е политическата нестабилност. Въпреки това София е най-достъпната столица в Европа за инвестиции в имоти според Бойко Бойков, представител на международната федерация по недвижимите имоти за България.

Бойко Бойков, председател на Международната федерация по имоти за България: "Това, което ги привлича изначало, е, че София е столица от Европейския съюз. Има достатъчно добра, в момента, предпоставка за инвестиции от гледна точка на данъците, качество на строителството и на цени."

24 са имотите – частна общинска собственост в София, в които може да се инвестира през 2018-а година чрез Столичната общинска агенция за приватизации и инвестиции.

Владимир Данаилов, главен директор на Столичната общинска агенция за приватизации и инвестиции: "Тази година вече много компании анонсираха своите бизнес планове, а именно американска компания ще развие допълнителен офис за споделени услуги, който ще обслужва от София още седем държави, друга американска компания сподели инвестиционните си намерения да построи завод на 15 км от София. Белгийска компания ще инвестира в завод, който ще произвежда полупроводници за автомобилната индустрия. Техните планове са за 75 милиона евро и 300 работни места до 2022 година, от които 15 милиона евро и 150 работни места само тази година."

Според главния директор на Столичната общинска агенция за приватизации и инвестиции, ИТ технологии и развойна дейност са най-успешните бизнеси за реализиране в София.