Незаконно сметище в град Стамболийски се превръща в крайречна гора. Експерти и доброволци залесяват терен край река Марица, който е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Проектът обединява усилията на бизнеса, местната власт, Регионалната дирекция по горите в Пловдив и Световния фонд за дивата природа.

Стамболийски

Първите 1600 фиданки от видове характерни за поречието на Марица бяха засадени само на метри от брега. Дръвчетата са от семена, събирани повече от година и половина.

Константин Христов - WWF: Ние работим с 8 вида фиданки - бяла и черна топола, източен чинар, летен дъб, бряст, ясен, в момента засаждаме т. нар. контейнерни фиданки, фиданки със закрита коренова система, тъй като имат много по добър шанс за прихващане.

Залесителната кампания е част от мащабен проект за възстановяване на естествени крайречни гори като важна част от цялостната екосистема.

Веселина Кавръкова - изп. директор на WWF - България: Това е гората, която пази водата и живота в нея. Благодарение на гората, се регулира качеството на водата, контролират се елементите, които постъпват във водата.

Природозащитници от цялата страна се включиха в залесяването на 28 декара от южния бряг на река Марица в Стамболийски. Ще бъдат засадени общо 12 000 фиданки.

Михаил Белев - 16 г. от София: Първата крачка е най - важна, инициативата, след като се поеме, другите хора ще видят и ще стане един ефект. Че всички заедно ще започнем да работим - или поне така аз се надявам.

Доброволците засаждат новите дръвчета на площ от 66 баскетболни игрища, доскоро част от тази зона беше незаконно сметище.

Ръководството на община Стамболийски вече подготвя монтирането на видео наблюдение за да не се превърне почистения от доброволците терен отново в градско бунище.

Георги Мараджиев - кмет на Стамболийски: Ако трябва ще отделим специални бройки охрана, които ще охраняват тези 28 дка.

През последните 5 години в защитени зони край Марица са възстановени близо 500 декара крайречни гори с над 55 000 дръвчета.