Десетки незрящи пробягаха в Южния парк в София 5-километрово трасе с помощта на водачи. Целта - да се докаже, че хората със зрителни увреждания имат правото и необходимостта да спортуват.

Вижте репортажа на Милена Кирова.