Към момента нарушено водоснабдяване има в 17 области на страната, 40 общини, 12 града, 160 села. Общият брой на засегнатото население понастоящем от водния режим е 315 000 души, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Народното събрание.

Нанков и министърът на околната среда и водите бяха изслушани от депутатите за водната криза в Перник, по искане на групата на БСП.

Министър Нено Димов увери, че в последните 2 години язовирът е работил само за питейни нужди. А Николай Нанков съобщи, че повторната проба за язовир "Долна Диканя" ще бъде изготвена от "Софийска вода" в понеделник. Той смята, че часовият диапазон на режима в Перник трябва да бъде променен заради зачестили аварии.

Смята, че е по-удачно вода да има само сутрин или само вечер, но дали ще се промени режимът, ще стане ясно другата седмица.

Нено Димов - министър на околната среда и водите: През 2018-а и 2019-а година ВЕЦ "Студена" не е работил на енергиен режим. ВЕЦ-ът е преработвал единствено използване за питейно-битови и промишлено снабдяване води, както и водите за осигуряване на минималния допустим отток в реката, след язовира.
Николай Нанков - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството: Авариите към десетмесечието на 2019 г. във водоснабдителната система на Перник са се увеличили двойно спрямо цялата 2018-та. Ще се увеличат авариите и заради водния режим. Неминуемо. Би трябвало да се вземе решение да бъде преустановено подаването в рамките на 2 части на денонощието. Т.е. да имаме воден режим само с прекъсвания или сутрин, например от 5 до 12 ч. или вечерните часове."