Нашият репортер Паулина Найденова беше в станцията на Министерството на околната среда и водите в квартал "Павлово". Районът е един от най-замърсените. Там миналата седмица бяха отчетени нива на фини прахови частици три пъти нормата.

София

Тодорка Петкова, гл. експерт в Агенцията по околна среда: В момента стойностите на фини прахови частици 38,7 мг/куб.м. Нормата е 50 мг/куб.м. Това е моментна стойност. И в момента уредите показват, че въздухът в района е чист. В събота и неделя също не беше превишена нормата за фини прахови частици на територията на Столична община.