Значителни валежи между 20 и 35 литра на квадратен литър се очакват днес почти в цялата страна. Жълт код е обявен в 19 области, включително и Благоевград. Нивата на реките и язовирите в региона се следят денонощно.

Сигнали за преливащи реки и аварийни ситуации в региона няма. Нивата на Струма и Места са леко повишени, но само в долните течения на водосборите им. Всичките 140 язовира на територията на Благоевградска област, както и реките са под постоянно наблюдение.

Бисер Михайлов, областен управител на Благоевград: В съботния ден съм разпоредил денонощно наблюдение. Искам да успокоя хората, че към момента имаме достатъчно свободни обеми, които би трябвало да могат да поемат предстоящите валежи като пример мога да кажа 00,58 , че в големия язовир „Стойковци“, който е над Благоевград към момента имаме около 4 милиона кубика свободен обем.
Жълт код за обилни валежи е обявен в 19 области в страната

Жълт код за обилни валежи е обявен в 19 области в страната

В 19 области е обявен жълт код за обилни валежи в събота.

От „Басейнова дирекция“ обясниха, че на няколко места дигите и защитните речни съоръжения са частично нарушени.

Ралица Кукува, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“: Не можем да кажем, че има скъсана дига, може да има частично нарушение на целостта на дигата, но са предприети своевременно действия за тяхното възстановяване. При необходимост се извършват и спешни аварийно-ремонтни дейности. Такива към момента не са настъпили.

Частично нарушени диги има по поречията на Струма и Места.