Договор за модернизиране на жп участъка Костенец-Септември беше подписан в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), съобщиха от компанията.

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив", който е важен елемент от коридорите на Транс-Европейската транспортна мрежа.

Проектът е от стратегическо значение, не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа. Чрез реализацията му ще бъде завършено цялостното модернизиране на железопътната линия София – Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа.

Железопътната линия София-Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната с важно регионално икономическо и стратегическо значение, съединяваща едни от най-големите индустриални центрове София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

След реализирането на проекта скоростите в участъка Костенец–Септември ще бъдат както следва 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове.

Стойността на договора е 379 989 739,23 лева без ДДС. Модернизация на жп участък Костенец-Септември, част от проект "Модернизация на жп линия София-Пловдив" се осъществява с 85% съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Борисов: Общо 400 км железопътна инфраструктура ще бъде модернизирана

Борисов: Общо 400 км железопътна инфраструктура ще бъде модернизирана

„Правителството продължава приоритетно с инвестиционната програма в жп транспортната инфраструктура. Влакът пести енергия, представлява 100 процента е...