НОИ ще изпрати 81 052 персонални уведомителни писма до всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от Кодекса за социално осигуряване възраст за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране. Това съобщиха от институцията.

Освен информация за осигурителните им права в писмата са посочени и документите, които всеки следва да представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия. Такава кампания НОИ прави за втора поредна година - през 2017 г. лични писма получиха 82 782 души.

Целта на уведомяването е да бъде осигурено достатъчно време на бъдещите пенсионери да се погрижат за набавянето и оформянето на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия. Това не само осигурява спокойствие на лицата при подготовката на пенсионирането, но и оптимизира самото пенсионно производство.