От 1 юли 2019 г всички пенсии се увеличават с 5,7%. Това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване, който ще бъде обсъден на заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Предвижда се от 1 юли догодина да се повиши таванът на всички пенсии от сегашните 910 на 1200 лв. В проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за догодина е заложено и повишение на максималния осигурителен доход от сегашните 2600 на 3000 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се от 510 на 560 лв, колкото ще бъде догодина новата минимална работна заплата.

Без промени остават условията и размерите на най-използваните обезщетения - майчинството за втората година се запазва в размер на 380 лв месечно. Обезщетението за безработица остава 9 лв на ден, а първите три дни от болничните ще продължат да се изплащат от работодателя.

Таванът на всички пенсии се вдига на 1200 лв. от 1 юли следващата година

Таванът на всички пенсии се вдига на 1200 лв. от 1 юли следващата година

От 1 юли догодина таванът на всички пенсии у нас, независимо кога са отпуснати, се увеличава на 1200 лв. За това са се споразумели синдикатите и прави...