Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри нова наредба за прехвърлянето на втората пенсия от частните фондове, след като Върховният административен съд отмени старата наредба, информира БНР. Заради отмяната на досегашната наредба, в момента липсва подзаконова нормативна уредба, с която да се регламентира изборът за промяна на осигуряването им.

Става въпрос за реда, по който осигурените в частен фонд прехвърлят средства от индивидуалните си партиди в държавния фонд "Пенсии".

Според данните на финансовото министерство от правилата са заинтересовани близо 2 400 000 души, които са родени след 31 декември 1959 г. и които могат да упражняват правото си на свободен избор.

Кодексът за социално осигуряване регламентира правото на лицата да упражнят избор за промяна на осигуряването си от универсален и професионален пенсионен фонд в държавния фонд. Липсата на ред за реализиране на това право лишава хората от възможността да се възползват от предвидените в закона права като последица от направения избор.

Решението на съда е в сила от края на май и от тогава на практика няма действащи правила как да става прехвърлянето на средствата.

До това решение се стигна след жалба на пенсионноосигурителни дружества срещу наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмена на информация.

За заместник-председател на Надзорния съвет от квотата на работодателите днес беше избрана Румяна Георгиева от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

НОИ изпраща предупредителни писма към бъдещите пенсионери

НОИ изпраща предупредителни писма към бъдещите пенсионери

Националният осигурителен институт започва да разпраща предупредителни писма на хората, които ще навършат възраст за пенсиониране след 1 януари 2019 г...