Националният осигурителен институт прекратява изплащането на т.нар. инвалидна добавка към пенсиите на над 300 000 души с увреждания. Сумата е около 30 лева, а хората вече ще я получават от Агенцията за социално подпомагане, като част от новата финансова подкрепа, която заменя интеграционните добавки.

23-годишната Лорина се ражда с детска церебрална парализа. За нея денонощно се грижи майка й. Пенсията на Лорина е около 240 лева с добавката за чужда помощ. Получава и около 30 лева интеграционни добавки.

Илияна Мелева: Памперсите само ще ви кажа са около 60 лева месечно. Сетете се оттам нататък ток, парно, вода и така. Ние сме в общинско жилище, въобще трудно е.

Семейството разчита и на заплатата на бащата на Лорина. От тази година вместо интеграционни добавки, пълнолетните хора с увреждания ще получават нова месечна финансова помощ. Тя е обвързана с линията на бедност. За хората с най-тежки увреждания като Лорина размерът на помощта ще е най-голям - почти 200 лева.

Илияна Мелева: Това е някаква помощ и е облекчение за семейството ни. При всички случаи е добре. Ще си позволя дори 2 пъти седмично рехабилитация, защото това е основно за нея, за нейния живот въобще.

Хората с увреждания, които получават интеграционни добавки не трябва да подават заявления за новата месечна помощ в социалните служби.

Миглена Митева - началник "Интеграция на хора с увреждания", АСП: Тези, които не са получавали месечната добавка за социална интеграция от Дирекции "Социално подпомагане" - те трябва да дойдат и да заявят своето желание. По наши данни около 50 000 лица с увреждания, които не са подпомагани от Дирекции "Социално подпомагане", но са получавали така наречената четвъртинка от социалната пенсия от НОИ.

Заявления ще се приемат до 31 март. Агенцията за социално подпомагане ще изплати първата увеличена финансова помощ около 15 февруари. Прогнозите са,че подкрепа ще получават около 600 000 души - с около 100 000 повече от хората, които са получавали интеграционни добавки.