Националният осигурителен институт започва да разпраща предупредителни писма на хората, които ще навършат възраст за пенсиониране след 1 януари 2019 г. Целта е те да знаят в какви срокове трябва да подадат документи ако имат право да се пенсионират.

Около 81 хиляди души, които през следваща година навършват възраст за пенсиониране, ще получат писма от Националния осигурителен институт.

Елка Атанасова, началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“: Една година преди да навършат възрастта, тези лица получават информация кога навършват възрастта и какво трябва да е изпълнено като друго условие с цел лицето да се пенсионира.

Навършването на възраст съвсем не е единственото условие за пенсиониране. Също така хората трябва да имат и достатъчно трудов стаж.

Елка Атанасова, началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“: За мъжете изискването е да имат 38 години и 8 месеца осигурителен стаж, съответно за жените - 35 години и 8 месеца.

Всеки сам може да провери какъв стаж има и какви документи са му необходими: трудова книжка военноотчетна книжка, удостоверение за пенсиониране №3, осигурителни книжки и др.

Елка Атанасова, началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“: Когато лице има недостатъчно осигурителен стаж, до пет години има възможност по Кодекса за социално осигуряване да закупи този осигурителен стаж.

Докупуването става след подаване на заявление за пенсиониране. В момента цената на една година трудов стаж е малко над 100 лева.