Националният осигурителен институт ще преизчислява служебно личните пенсии на работещите пенсионери, реши правителството.

Условието е те да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не да заявяват това всяка година, както е в момента.

Промените са в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест. Освен това хората ще могат да посочват сметки за получаване на пенсиите си не само в банки, но и в други лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги.