Съвсем нормално протича приемането на изборните книжа в зала "Универсиада", каза репортерът ни там Зоя Велинова.

Колите с книжата и хората идват бързо и после извозват обратно предалите всичко членове на СИК. Приемат се и протоколите от район Младост, където гласуваха 3 в 1.

Таня Иванова, председател на РИК: Нормално протича предаването на книжата тук, минали са 187 секции. Около 15-на чакат да минат през РИК. 479 секции са вътре в залата. Дадени са им добри условия от Столична община и областна управа. Поне засега няма напрежение. Хората са усмихнати. А иначе големите опашки в район Младост се дължаха на малката комисия, само от 9 члена, беше им трудно да се справят при особената ситуация с гласуването в района.