От началото на годината няма установени случаи на измама или опит за измама с кражба на фирми, каза председателят на Нотариалната камара Димитър Танев. Това се дължи на промените в Търговския закон, влезли в сила през декември 2016.

Единствената възможност за измами при прехвърляне на имоти или вещи остава с фалшиви пълномощни, издадени от кметове или кметски наместници, които упражняват функцията на нотариус там, където няма такъв. Издадените от тях пълномощни досега не се въвеждаха в общия регистър на нотариусите. По предложение на Нотариалната камара до месец ще влязат в сила промени в наредбата на Министерство на правосъдието, която ще задължи местната власт да прави това.

Димитър Танев, председател на Нотариалната камара: Трябва вече да докажем с работата си във връзка измененията по Търговския закон, че ние ще можем да възпираме действително и тази т.нар. кражба на фирми. Съответно сега, когато дойде това изменение, когато стане факт Наредба 32 - ние трябва да докажем с фактически действия, че можем да помогнем на кметовете, на кметските наместници да извършват този тип заверки, тъй като те нямат в момента такава и техническа възможност, нямат и технически познания и ние тука трябва с ефективни действия да създадем една реалност, която да възпре на 100 % имотните измами.