Безплатни консултации за хора в неравностойно положение направиха нотарисуси от Варна. Към иницитивата: “Моят нотариус – моят доверен съветник” се присъединиха и колегите им от Добрич, Русе, Разград, Шумен, Търговище и Силистра.

Варна Добрич Русе Разград Шумен Търговище Силистра

В Североизточна България има 100 нотариуси, които направиха безвъзмездни консултации по конкретни въпроси, свързани със семейното и наследствено право, завещания, сделки с коли или недвижими имоти, имуществени отношения между съпрузи. В една от варненските кантори станахме свидетели на често срещан казус.

Славчо Славов: "Искаме да направим подялба на бащиния имот - доброволна подялба с брат ми."
Иван Славов: "Като съвет и като консултация - много е внимателна, много добре работи."

При имотни сделки с роднини нотариусите съветват добре да преценим интересите си преди вписването, особено за казуси като дарения или прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане.

Диана Бейлерян, нотариус: "И също така - при продажбите трябва да се научат хората, че винаги е добре да се посочи истинската цена в нотариалния акт. Не заради спестяване на таксите."

Ако не сте сигурни как да постъпите във вашия случай и искате правен съвет, по-добре потърсете нотариус – редовната консултацията не е скъпа, а нова безплатна инициатива нотариусите планират за есента.