От утре в ЕС влиза в сила нов регламент, който ще засили способностите на държавите членки за противодействие на киберзаплахите. Регламентът предоставя повече правомощия и ресурси за Европейската агенция за киберсигурност, която ще помага на страните да се справят по-добре в случаи на киберзаплахи.

Българският комисар Мария Габриел обясни днес, че новият регламент е крайъгълният камък в борбата с киберзаплахите. Освен засилени правомощия на Европейската агенция за киберсигурност, той включва и нови правила в сертифицирането на киберсигурността на продукти и услуги.

Мария Габриел - еврокомисар по въпросите на цифровото общество и цифровата икономика: Новите правила ще помогнат на потребителите да проверят предварително на какво ниво на сигурност отговаря даден продукт по отношение на киберзаплахите и така да направят информиран избор. А предприятията ще могат да сертифицират своите продукти и услуги само веднъж и да получат удостоверения, валидни в целия ЕС. Така те ще пестят съществено време и разходи. Рамката за сертифициране ще засили устойчивостта и конкурентоспособността на единния пазар в областта на киберсигурността.

Следващите седмици Европейската комисия ще отправи покана към всички заинтересовани страни за създаването на експертна група за сертифициране. Също така ще започват консултации за изготвянето на работна програма на ЕС, в която ще бъдат определени приоритетите по отношение на сертифицирането за следващите години.

Еврокомисията продължава работата и по създаването на Европейски експертен център за киберсигурност. Габриел се надява до края на октомври да бъде постигнато политическото споразумението за това.