Нов инвестиционен фонд, в рамките на инициативата "Джерами", ще подпомага малки и средни предприятия у нас. Финансовото споразумение бе подписано от министъра на икономиката Емил Караниколов и заместник-директора на Европейския фонд Роджър Хавенит.

Фондът ще разполага с капитал от 25 млн. евро, от които 20 са национално финансиране, а останалите 5 - частни капитали. С фонда ще бъдат подкрепяни малки и средни иновативни фирми.

Роджър Хавенит, зам.-директор на Европейския инвестиционен фонд: Ще продължим да се фокусираме в подкрепата на стартиращи компании в сферата на машинното обучение, изкуствения интелект, медицинска техника, добавена и виртуална реалност, облачни услуги.

200 000 евро е максималната сума, с която могат да бъдат подпомогнати компаниите чрез дялови инвестиции в следващите 5 години.

Емил Караниколов, министър на икономиката: Дяловите инвестиции, освен чисто финансови измерения, означават и спечелено доверие на частните инвеститори, които виждат потенциал за развитие в съответните компании, създаване на редица възможности за интернационализация, чрез партньорство, споделяне на ноу-хау и навлизане на нови пазари.

Заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд ни похвали за успешното използване на евросредства в българската икономика.

Роджър Хавенит, зам.-директор на Европейския инвестиционен фонд: Аз съм много щастлив да ви съобщя, че България е на второ място по усвояване на средства по плана „Юнкер" спрямо брутния вътрешен продукт.
Емил Караниколов, министър на икономиката: Да станем №1 трябва да е амбиция на всички и аз съм сигурен, че имаме този потенциал. В момента в Българска агенция за инвестициите се работи по над 20 проекта за близо около 400 млн. лв. за над 2 000 работни места.

Целта е да се преодолее икономическото неравенство в регионите.