Нов метод спасява пациенти с исхемичен инсулт и до 6 часа след инцидента. Механичното изсмукване на тробмите от мозъчните съдове ще даде шанс на много пациенти, които обикновено стигат късно до болница. Опитът на нашите експерти с този метод е основната тема на конгреса на Българската асоциация по мозъчна хемодинамика днес. Методът се прилага само в две болници, но Министерството на здравеопазването ще създаде програми за обучение и повече центрове в страната - потвърди здравния министър Николай Петров.

Когато тромб запуши кръвоносен съд в мозъка, възможностите за лечение не са много. И обикновено зависят от бързата реакция. Механичната тромбектомия обаче значително удължава възможностите за терапия.

акад. проф. Екатерина Титянова - председател на Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика: Разширява т.нар. терапевтичен прозорец за прилагане на това лечение, а именно от 4,30 ч. до 6 часа.

Подобна перспектива би увеличила неимоверно процентите на ефективно лечение. Затова методът заслужено приковава вниманието на експертите. Както при поставянето на стенд, катетърът влиза през артерията на бедрото. Но вместо към сърцето отива към главата.

Д-р Нурфет Алиоски - ендоваскуларна неврохирургия, МБАЛ "Св. Анна": Това е водещият катетър, който виждате колко е широк, стига се до устието на каротидната артерия, поставя се вътре и с него се минава с този микроводач, виждате колко е тъничък и фин, през който се стига до самия тромб.

В един от вариантите водачът пробива и разгъва балончето на стенда в самия тромб и след това механично го издърпва и се засмуква от катетъра. По същество модификация на коронарните стендове.

Д-р Нурфет Алиоски: В началото на такъв тип стендове и колегите, които са ги поставяли, са видели, че с такъв тип стенд може да се извади тромба, който е в главата.
акад. проф. Екатерина Титянова: Пациентът, който е пострадал, може напълно да оздравее без да развие остатъчен неврологичен дефицит. Ние знаем, че болните, преживели мозъчен инсулт, често са трайно инвалидизирани. Освен това някои и не преживяват. А този метод дава възможност да лекуваме дори и тези случаи, които преди не са могли да се лекуват.

проф. Николай Петров - министър н аздравеопазването - Значи става дума за изключително ефективен, изключително полезен и резултатен медот на лечение. Дори имам участие в изготвянето на много тежък, мултидисциплинарен стандарт за лечение на исхемичен мозъчен инсулт. А пътя до него е създаването на повече такива центрове в страната.

За да навлезе рутинно в практиката у нас, е необходима и програма за обучение на специалисти и изработването на механизъм за финансирането на метода.