Параклисът ще носи името "Света Богородица", а средствата са осигурени от българската държава. При посрещането му в съседното село Звонце българската общност получи и друг подарък - икони от представители на нашето генерално консулство в Ниш.

Между Цариброд и Пирот близо 1500 души казват, че при тях също се намира част от България. Така е и в селата Звонце и Ракита в община Бабушница. При първите храмът е създаден в началото на XX век, но възстановен през 2006 г. с помощта на дарители, а Ракита е в очакване на своя нов, преместваем параклис, който днес пристигна в с. Звонце.

Иван Таков, кметски съветник в общ. Бабушница: След голямoто наводнение черквата е унищожена и няма черква. Сега нямаме възможност за още известно време да я положим на мястото, където трябва да бъде. Надяваме се до есента да завършим и това.

Параклисът "Света Богородица" ще бъде разположен в село Ракита, което се намира на около 3 км от с. Звонце. Финансовата подкрепа за параклиса от България е 7000 евро.

Едвин Сугарев, генерален консул в Ниш: Църквите и параклисите са мястото на среща на хората с Бога, мястото, където се пресичат земното и духовното, където човек изповядва своите надежди и своите тъги.

Събитието се превърна и в повод общинските съветници в Бабушница да се похвалят:

Саша Златанов, общински съветник в община Бабушница и председател на Културно-информационния център в с. Звонце: В тези 6 села, където живеят предимно българи, от миналия месец българският език ще е втори служебен език и всички документи ще можем да получаваме на български.

Ще бъдат поставени табели с български надписи.