Нов социален проект за 500 хиляди лева започва в община Аксаково. Той продължава грижата за болни и възрастни хора над 65 години, като се стреми да подобри качеството им на живот и достъпа до интегрирани социални и медицински услуги.

Аксаково

"Предлагаме един комплекс от услуги на потребителите – и социалните, и здравните услуги, защото се оказва, че хората, освен помощ у дома, имат необходимост и от медицинска помощ, да бъдат изведени от средата, за да се преодолее тази социална изолация", каза Нели Петрова - ръководител на провекта.

Вече са сключени 30 трудови договори с хората, които ще работят като социални асистенти домашни помощници. Нуждата от тези услуги в общината е доста по-голяма.

"Останахаи хора в резервен списък. При освобождаване на места ще гледаме веднага да бъдат включени нови хора без да губим ценно време."

Проектът “Община Аксаково - подкрепа на независим живот” е до края на декември 2017-а г. Ценното в новия програмен период е, че проектите са с по-голяма продължителност, коментират специалистите. Това създава условия за трайна заетост и връща на трудовия пазар хората, които се грижат за своите близки с увреждания.