Тренировъчна база и координационен център за реакция при природни бедствия ще заработи край Благоевград. В нея ще се провеждат обучения на служителите от дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, ще бъде закупена и мобилна техника, която да се придвижва във всякакви условия с цел по бързи действия при риск от наводнения или други извънредни ситуации.

Благоевград

До три години тренировъчният център ще бъде изграден в село Мощанец на терена на бившето строително поделение.

Бисер Михайлов, областен управител на Благоевград:Това е една точка, която би осигурила изключителна оперативност при реакциите на екипите на пожарната при необходимата реакция, която да касае защитата на имуществото, живота и здравето на хората.
Главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението:": Центърът ще бъде оборудван като едно ново, модерно, иновативно училище със съответните класни стаи, преподавателски състав. Ще осигурим и полигон за практически действия. По граждански договори ще търсим начин да наемем преподаватели и друг помощен персонал за да може този център да работи. Най-важното в подобни проекти, въобще в организацията по реакцията е доброто взаимодействие. Няма как ако областния управител ако не е на място да не създаде организация, ако не създаде организация няма как да се получи. Той е центърът, около който всички структури трябва да се обединят и да работят заедно.

Тренировъчният и обучителен център се изгражда по проект за защита от наводнения реализиран съвместно между България и Гърция.

Бисер Михайлов, областен управител на Благоевград: Ще успеем да стиковаме нашите действия от двете страни на границата заедно с нашите екипи, така че да реагираме при необходимост от двете страни на границата.

Проектът обхваща басейните на реките Струма, Места, Арда и Марица.