Една от най-старите часовникови кули в Европа заработи отново. Тя е била издигната на Сахат тепе в Пловдив през 16. век и е една от емблемите на града. Във вътрешността на кулата е монтиран часовников механизъм, дело на конструктора Антонио Барбаджелата....

Една от най-старите часовникови кули в Европа заработи отново. Тя е била издигната на Сахат тепе в Пловдив през 16. век и е една от емблемите на града. Във вътрешността на кулата е монтиран часовников механизъм, дело на конструктора Антонио Барбаджелата. Механизмът е спирал многократно във времето, но заслуга за неговото възстановяване днес има Георги Долчинков.

Първите данни за кулата са от 1611 година от френски пътешественик, посетил Пловдив.

Георги Долчинков - поддържа часовниковата кула: "Като казва:„Преминавайки през Пловдив, много силно се впечатлих от градския часовник, който бие часовете като по френски."

Според историческите сведения съоръжението е било опожарено, но през 1809 година под натиска на пловдивската общественост е било възстановено от брациговски майстори.

Георги Долчинков - поддържа часовниковата кула: "Събрали са се средства и в продължение на няколко години. Самите граждани са свикнали до такава степен с него, че не биха се лишили от това Пловдив да остане без такъв градски часовник."

В наши дни Георги Долчинков се грижи за градския часовник. Днес Майсторът получава финансова подкрепа от район „Централен“ и се заема да му вдъхне нов живот.

Георги Долчинков - поддържа часовниковата кула: "В 12 часа на обед и 12 часа вечерта удря по 24 пъти, така е конструктивно замислен според този господин Антонио Барбаджелата. След всеки кръгъл час съобщава още с един удар, че часът е изтекъл и идва новият час. Както чухте, той е само звук, няма циферблат."

Уникалният часовник заработи отново на 15 август - Успение Богородично, а Георги Долчинков се надява този път ударите му да отекват завинаги.