Общината в Благоевград отново организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Тя ще се проведе на 24 и 25 април. За целта се организира мобилен пункт за извозване на отпадъците, а графикът е публикуван на сайта на Общината.

Благоевград

Безплатно ще се приемат живачни термометри, ампули и живак, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, негодни препарати за растителна защита, лекарства с изтекъл срок на годност. Целта е с тази кампания жителите на Благоевград да бъдат улеснени, а околната среда да бъде защитена от вредното влияние на посочените отпадъци, казаха от общинската администрация.