Изящни накити изработени от български майстори златари показват в Националния исторически музей. В изложбата "Златарството по българските земи XVI - XX век"са представени над 500 избрани образци от най-голямата частна етнографска колекция, собственост на г-н Антонио Василев.

София

Част от колекцията са уникални женски накити, сред които много редки украшения с формата на нокът изчезнали към края на XVIII началото на XIX век. Жените ги носели като амулети, за да ги предпазват от лоши погледи.

Димитър Василев - етнолог в Националния исторически музей: Той се е закачал по инетресен начин за косата и е трептял по специфичен начин и блести, което отклонява погледа от жената, за да не бъде урочасана.

Друг рядък екземпляр в изложбата е пръстен с формата на нокът. Той се носел от мъже. Негови първообрази са средновековните пръстени, които се слагали на лявата ръка, за да предпазват от излитащата срела на лъка.

Димитър Василев - етнолог в Националния исторически музей: В периода, от който е и по-късно той е много добре украсен и има основно декоративен характер, но е изключително рядък. Много малко такива пръстени са останали от този период. От предишни средновековни периоди се намират, но те не са с такава висока декоративна украса.

В богатата експозиция могат да се видят пафти с умело гравирани християнски изображения върху седеф с филигринна техника и кована украса.

Димитър Василев - етнолог в Националния исторически музей: Изображенията на сцени с Богородица върху пафтите или върху други накити например са с цел предпазваща и Богородица Покровителка на жената, за плодовитост. Така че религиозните изображения са почти задължителен елемент от тогавашните накити.

Посетителите на музея могат да видят уникалната изложба до 1 юни.