Нова методология за тестване на качеството на храните в Европейския съюз представи днес Европейската комисия. Тя ще спомогне да се изясни дали съществува двоен стандарт при хранителни продукти от една и съща марка в различните европейски държави.

Методологията, разработена от учени от Съвместния изследователски институт към Еврокомисията, ще помогне на националните органи по-лесно да определят дали хранителните продукти, които се предлагат на пазара, са с еднакво качество във всички държави и дали отговарят на европейското законодателство.

Маргаритис Схинас, говорител на ЕК: Призоваваме националните органи да използват новата методология без отлагане, за да я изпробваме. Очакваме първите резултати в края на тази година.

Националните органи в различните държави ще вземат проби от едни и същи продукти, ще сравняват резултатите и ще ги изпращат в Брюксел.

Според ЕК всички граждани на ЕС трябва да получават точна информация за продуктите, които купуват. Те не бива да бъдат подвеждани със сходни опаковки.

След като бъдат представени първите резултати от използването на новата методология, ЕК ще обмисли следващите стъпки срещу подвеждащите практики и какви правни действия да се предприемат срещу компаниите, които предлагат едни и същи продукти, но с различно качество в различните държави.