Новата социална помощ, която ще замести интеграционните добавки, ще обхване по-широк кръг от хора с увреждания, а някои ще получават по-голяма сума. Това предвижда новият Закон за хората с увреждания, който ще влезе в сила от 1 януари. Помощта вече няма да се изчислява според гарантирания минимален доход, а като процент от линията на бедност. Законът предлага нова схема за изчисляване на финансовата помощ.

Юристът Хари Хараламбов е с над 90% степен на увреждане, има право на чужда помощ и получава пенсия за инвалидност по общо заболяване. Хари има и трудов стаж. Ето защо по новата схема ще получава около 104 лева финансова подкрепа.

Хари Хараламбов - юрист към регионалната организация на Съюза на слепите в София: Новият закон се стреми до някаква степен да се повишават доходите, но не много. Общо взето стремежът е общият доход на хората с увреждания - пенсията и тази финансова подкрепа, да се доближи до линията на бедност.
© БНТ

Според новата скала в зависимост от процента на увреждане хората ще бъдат подпомагани със сума между 24 и 198 лева на месец. Минималната помощ е за хората с увреждане между от 50 до 71%, а най-голямата - за тези с над 90%, които имат нужда от чужда помощ и получават социалната пенсия за инвалидност. Последната група е около 16 хиляди души. Според социалното министерство помощта ще се увеличава всяка година, именно защото вече се свързва с линията на бедност, която пред 2019 година ще е 348 лева.

© БНТ

Министър Бисер Петков изрично подчерта, че ако заради новата формула на някой му се полагат по-малко средства, то той ще си получава колкото до сега.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Никой няма да получава по-малко отколкото сумарно е получавал, а огромната част ще получават повече.

Социалното министерство подчертава още, че повече хора ще могат да кандидатстват за тази помощ. Досега интеграционни добавки са получавали 500 хиляди души. Новата помощ ще стига до тях автоматично. А от началото на годината още около 140 хиляди души ще могат да кандидатстват. Тоест общо 640 000 хора с увреждания имат право на помощта.

© БНТ

Новите получатели обаче ще трябва да подадат заявления в Агенцията за социално подпомагане след 1 януари.

Помощта засяга и около 340 000 пенсионери с увреждане над 50% и трудов стаж. Те в момента получават 25% от размера на социалната инвалидна пенсия или малко над 30 лева. Разликата е, че вече ще им се изплащат от Агенцията за социално подпомагане, а не от НОИ. Ето защо те ще получат помощта си със закъснение - на 15 феруари, вместо в началото на годината.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Просто поради различния времеви график на плащания от двете системи.

Според Хари, който също е сред засегнатите, забавянето не е голям проблем.

Хари Хараламбов - юрист към регионалната организация на Съюза на слепите в София: През януари ще име едно известно намаление на личния бюджет на всеки човек с увреждане, който ще се навакса през февруари.

Парите за новата помощ ще бъдат заделени от бюджета на социалното министрество.