Нови археологически проучвания доказаха, че през IV век преди Христа животът в Пловдив не е бил заключен само на Трихълмието, а се е разпростирал и в низината. При разкопки на Източната порта на Филипопол са разкрити елинистически културни пластове, които пренаписват историята на древния град.

Източната порта на Античния Филипопол се проучва от 40 години, но последните археологически разкопки в западния сектор поднесоха изненада на изследователите.

Мая Мартинова, археолог: Доказа се категорично, че елинистическият град се развива не само горе на Трихълмието, а и долу в низината, източно от хълма Небет тепе, което е голям принос.

Източната порта е най-известната от трите входно-изходни точки на Античния Филипопол, през която се е осъществявала връзката с Византион. Тя е изградена през II век като мраморна триумфална арка в чест на посещението на император Адриан в града. По-късно от двете ѝ страни са построени бойни кули, които да я пазят при атаки. Портата е с един централен отвор за превозни средства и два по-малки, предназначени за пешеходци. От нея тръгва една от най-красивите открити до момента антични улици в града, с ширина над 13 метра и с колонади и помещения от двете страни.

Мая Мартинова, археолог: Тя е съоръжена с тротоари за пешеходци и по повърхността на улицата има запазени коловози от превозните средства, които са преминавали отгоре - толкова натоварена е била тази улица.

Източната порта е един от най-посещаваните туристически обекти в Пловдив, разположен в подстъпите към Стария град. За нея има изработен идеен проект за консервация, реставрация и експониране, а за реализирането му ще се кандидатства за финансиране по европейските програми.

Предвижда се мястото да бъде оградено, а колоните да бъдат вдигнати в автентичния си вид както са изглеждали през Античността. Общината вече е закупила съседната къща, в която ще бъде разположен туристически център.