Две от частните лечебни заведения в Пловдив са новите университетски болници в града. Решението за това е на министерски съвет. Според ръководството на медицинския университет модерните условия в частните клиники ще помогнат за по-доброто практическо обучение на студентите.

Пловдив

След решението на правителсвото, университетските здравни заведения в Пловдив вече са 4. Доскоро такъв статут имаше само държавната болница в града. Но и частните покриват нужните изисквания по закон.

Д-р Иван Маджаров, управител на частна университетска болница: "Трябва да си акредитиран с отлична оценка за обучение на специализанти и обучение на студенти. Има различни изисквания: като база, като налични специалисти, като преминали пациенти, оперативна дейност и т.н.:

В медицинския университет в Пловдив учат 5500 души. Студентите вече се обучават и в частните клиники. Учебните програми ще се правят така, че упражненията да се разпределят между различните университетски болници.

Д-р Венцислав Джурков, управител на частна университетска болница: "Имаме възможност да покажем всички заболявания при пациентите, защото имаме сключени договори по всички пътеки и имаме техника, с която можем да диагностицираме тези заболявания; и като диагностика, за да могат студентите да видят сами изследвания на живо – това, което е добро."
Габриела Ангелова - студент: "Обстановката влияе много и на психиката както на пациентите, така и на нас студентите и на целия персонал, който работи тук. Много по-добрата техника, лекарите са на високо ниво. Много по-добре ни обясняват. Засилват ни интереса по този начин."

Увеличеният брой на частните университетски болници няма да повлияе на дейността на държавната. Няма да има и финансова тежест за университета.