Национален парк "Рила" предвижда да се подобрят местообитанията на животинските и растителни видове в защитените територии. Мерките са част от проект на стойност близо 12 млн. лв. Част от дейностите по него предвиждат да се регламентира маршрутът, по който туристите ще могат да достигат до Седемте рилски езера. Ще бъдат предприети и мерки, за да се намали бракониерството в защитените територии.

Вижте повече от прякото включване на Ирина Николова и нейния събеседник д-р Стефан Кирилов от Национален парк "Рила".

Благоевград